Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie została laureatem konkursu ogłoszonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska ?Natura i gospodarka ? podstawy dialogu?.

Celem strategicznym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000.

Projekt jest adresowany do przedsiębiorców prowadzących lub zainteresowanych działalnością gospodarczą na obszarach cennych przyrodniczo szczególnie Natura 2000.

Jednym z celów głównych jest stworzenie lokalnych ?Partnerstw Naturowych?, w skład których wejdą Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ? LIDER- laureat konkursu, przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzący działalność gospodarczą w obszarach cennych przyrodniczo oraz przedstawiciele lokalnych samorządów.

W ramach stworzonych partnerstw odbędą się 4 spotkania informacyjno-warsztatowe.

Organizatorem, współprowadzącym i sponsorem spotkań będzie Lider Partnerstwa.

Zaproszeni przedsiębiorcy zostaną zapoznani z możliwością stworzenia nowej usługi świadczonej przez Lidera w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach cennych przyrodniczo.

W ramach części warsztatowej spotkania, w oparciu o zgłoszone potrzeby i problemy z jakimi spotykają się przedsiębiorcy, zostaną wypracowane sposoby wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000.

Wypracowany model zostanie przedstawiony do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, wraz z rekomendacją ich świadczenia oraz finansowania ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa.

To jedna z niewielu okazji do bezpośredniego przedstawienia potrzeb przedsiębiorców i dostosowania ich do realnych problemów.

Zapraszamy do udziału podmioty gospodarcze jak też i instytucje działające na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Informacje o szczegółach projektu oraz warunkach uczestnictwa prosimy kierować do koordynatora Projektu Pani Marioli Stefaniak tel. (089) 521 12 53