Warsztaty filmowe zrealizowane przez Wojciecha Szewczaka (DIALOG KULTUR) trwały od 1 listopada do 20 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie. Głównymi celami warsztatów były:

1. Poznanie poszczególnych etapów tworzenia produkcji filmowej (pisanie scenariusza, dobór aktorów, muzyki, podział ról itp.)

2. Nauka obsługi sprzętu (np. kamera, mikrofon „nakamerowy”)

3. Realizacja filmu poświęconego tematyce walki z alkoholizmem

Poprzez realizację warsztatów chcieliśmy też osiągnąć cele pośrednie:

1. Uczestnicy nauczyli się zagospodarowywać wolny czas poprzez interesujące zajęcie.

2. Wzrósł stopień identyfikacji uczestników z własnym regionem i państwem

3. Wzrosła samoocena uczestników

Efektem trwałym warsztatów jest stworzony przez uczestników film pt. FILM POZYTYWNY, który w styczniu będzie miał swoją premierę w GOK oraz kilka krótkich filmów warsztatowych.

Warsztaty zostały zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu:

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnie