Kolejnym etapem projektu przedszkolnego „Mój przyjaciel miś” , którego koordynatorem jest Jolanta Pietruczuk,  było „Dziecięce Kolędowanie z Misiem”. Dzieci występujące na scenie w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie zaprezentowały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. W konkursie wzięło udział 28 uczestników. Komisja konkursowa w składzie: Elżbieta Nideraus, Jan Mil oraz Aleksandra Lubowiecka wytypowali następujących zwycięzców:

Kategoria Przedszkole – Leszek Jankiewicz

Kategoria Szkoła – Mateusz Dankowski

Nagrody ufundowane zostały przez sponsorów projektu „Mój przyjaciel miś” . Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a laureaci ogromne misie.