Dnia 12.10.2012 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyła się uroczystość przyjęcia przez Dyrektora i Radę Pedagogiczną nowych członków do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Jedwabnie. I tak, Mariusz Dobrzyński Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie wraz z Elżbietą Sochacką Wicedyrektor przeprowadzili Pasowanie na Ucznia. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie o następującej treści:

Ślubuję uroczyście!

Będę starał się być dobrym i uczciwym.

Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły.

Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców.

Będę uczył się tego co piękne.

Będę kochał swoją Ojczyznę.