RADNI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PODJĘLI UCHWAŁĘ ROZSTRZYGAJĄCĄ KONKURS „MAŁE GRANTY NA INFRASTRUKTURĘ SPORTOWĄ W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2023 ROKU”.

Dostaliśmy dofinansowanie na zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia siłowni gminnej na Hali Sportowej w Jedwabnie.
Wysokość dofinansowania to aż ., złotych które wpłyną do Gminy Jedwabno ☺️