Przypominamy, że tegoroczne „Dożynki Gminno – Parafialne w Jedwabnie 2023” są współfinansowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie .

Składamy szczególne podziękowania za ww. wsparcie dla Dyrektora KOWR OT w Olsztynie – Grzegorza Kierozalskiego.

Udzielona pomoc w formie bezzwrotnej pomocy finansowej z środków ZWRSP wyniesie – 20 000,00 zł