Sprzed Gminnego Ośrodka Kultury znikł dziurawy i szpecący chodnik, a zastąpił go nowy chodnik wyłożony kostką. Zmiana ta znacznie poprawiła estetykę otoczenia Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także ułatwiła mieszkańcom gminy poruszanie się.