Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
w okresie wakacji letnich w 2023 roku
zaprasza dzieci rolników, urodzone pomiędzy rokiem 2008 a 2016 na bezpłatne, 21-dniowe turnusy rehabilitacyjne.