Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięcia sportowe i działalność sportową oraz stypendia: artystyczne, naukowe i sportowe w 2022 roku w Gminie Jedwabno.

Wnioski można składać w terminie:

Nagroda sportowa- do 31 lipca 2023 r.

Stypendium- 15 lipca 2023 r.

w Urzędzie Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno osobiście lub przesłać pocztą. W każdym przypadku decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Gminy w Jedwabnie.

Formularze wniosków dostępne poniżej:

Nagroda-Sportowa

Stypendium

Uchwała

akt w sprawie szczegółowych zasad przyznawania nagród