Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 czerwca 2023 roku dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.