Zarządzenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.