W niedzielę 26 sierpnia, podczas Mszy  Świętej o godz. 18.00, odbyło się oficjalne powitanie ks. prał. Romana Lompy, który z dniem 1 sierpnia został mianowany nowym proboszczem parafii św. Józefa w Jedwabnie. Ksiądz Roman Lompa był Dyrektorem Caritas Archidiecezji Warmińskiej, w parafii jedwabieńskiej zastąpił proboszcza ks. prał. Józefa Misiaka, który po osiągnięciu wieku emerytalnego udał się na zasłużony odpoczynek.  Wprowadzenia nowego proboszcza dokonał ks. kan. Józef Grażul Dziekan Dekanatu Pasym. W uroczystości powitania ks. Romana Lompy na stanowisku proboszcza wzięli bardzo liczny udział parafianie,  księża oraz przedstawiciele organizacji społecznych, instytucji i władz gminnych.