W dniu 25.01.2023 r. odbyły się wybory do Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie. Rolą Gminnej Rady Seniorów jest przede wszystkim komunikowanie i opiniowanie decyzji lokalnych władz dotyczących potrzeb osób starszych. Może ona również podejmować wiele innych działań na rzecz poprawy sytuacji seniorów i seniorek w gminie.
W wyniku przeprowadzonego w dniu 25 stycznia 2023 roku głosowania w skład Gminnej Rady Seniorów w Jedwabnie wybrani zostali następujący kandydaci:
1. Budna Henryka
2. Jaśniewicz Halina
3. Mikos Halina
4. Mirota Urszula
5. Remuszko Agnieszka
6. Senderowska Jadwiga
7. Szwiec-Niska Małgorzata
Serdecznie gratulujemy wszystkim nowo powołanym Radnym Gminnej Rady Seniorów.

Wybory do Gminnej Rady Seniorów