Wójt Gminy Jedwabno informuje, że w związku z ogłoszeniem nowego naboru wniosków o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, 
tut. Urząd weźmie udział w w/w programie. W związku z powyższym mieszkańcy zainteresowani usunięciem folii rolniczej, siatki i sznurków do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big – Bag, powinni złożyć do Urzędu Gminy w Jedwabnie wniosek o udział w przedmiotowym programie w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

Wnioski należy składać w pok. nr 12 Urzędu Gminy Jedwabno,
ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 089 621 30 45 wew. 
25.

Akcja ma na celu ułatwienie rolnikom z terenu Gminy Jedwabno pozbycia się odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych w sposób prawidłowy, ekologiczny i przyjazny środowisku.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Jedwabno dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

oswiadczenie-o-pomocy-de-minimis-w-rolnictwie-lub-rybolowstwie (1)

wniosek o dofinansowanie (1)