Szanowni Państwo,
informujemy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedwabno w 2023 roku nie ulegają zmianie i
wynoszą:
– 35,00 zł za jednego mieszkańca za miesiąc.
oraz
-25,00 zł w przypadku właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym za jednego mieszkańca za miesiąc.
W przypadku nie wypełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości
140,00 zł za jednego mieszkańca za miesiąc.
Uwaga -zmiana tras przejazdu
W 2023 roku odbiór odpadów komunalnych z głównych miejscowości będzie realizowany
łącznie z przynależnymi koloniami do danej miejscowości.

UWAGA – odbiór popiołu w terminach od października do kwietnia