Życzenia składa Sołtys Sołectwa Jedwabno wraz z Radą Sołecką