W dniach 21 i 22 listopada 2022 r.,  w hotelu „Natura Mazur” Resort & Conference w Warchałach odbyła się dwudniowa konferencja pn. „Pszczelarstwo w regionie Warmii i Mazur”. Spotkanie skierowane było do samorządowców, przedstawicieli organizacji pszczelarskich oraz indywidualnych pszczelarzy z całego regionu.  Na zaproszenie Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Pana Gustawa Marka Brzezina, Wójt Gminy Jedwabno – Pan Sławomir Ambroziak oraz pracownicy urzędu i jednostek podległych mieli przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu. Miejsce konferencji wybrano nieprzypadkowo, gdyż historia Jedwabna jest silnie związana z bartnictwem oraz produkcją miodu i wosku.

Konferencja dotyczyła przede wszystkim omówienia bieżącej sytuacji pszczelarskiej na Warmii i Mazurach oraz roli pszczół w ekosystemie i ich wpływie na rolnictwo i życie konsumentów. Wśród tematów poruszanych przez profesorów i badaczy w dziedzinie pszczelarstwa przyrodniczego mowa była m.in. o nasadzeniach drzew i krzewów miododajnych, owadach zapylających, ochronie bioróżnorodności, rozwoju branży pszczelarskiej, czy zatruciach pszczół.

W związku ze zwiększającą się liczbą pszczelarzy i  rodzin pszczelarskich w naszym regionie, w przyszłym roku, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego planuje ogłosić konkurs na wzmacnianie potencjału gospodarczego pszczelarstwa i innych owadów zapylających. Zwiększeniu z 20 do 50 zł ulegnie być może również wsparcie dla rodziny pszczelej, która przetrwała zimę.

Pszczoły odgrywają kluczową rolę w całym ekosystemie, dlatego tak ważne jest, aby podejmować działania służące ich ochronie.