Otwarcie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie.

 

28 października 2022 r., w Jedwabnie przy ulicy 1 Maja 22 C, odbyło się oficjalne otwarcie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie.

Inwestycja powstała w ramach projektu „BUDOWA GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W JEDWABNIE”, którego celem jest poprawa efektywności systemu zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020. Budowa punktu trwała od stycznia 2022 r. W ramach inwestycji został wykonany: kontener socjalno – biurowy, budynki garażowo – magazynowe, kwatery na odpady (wiaty), budynek magazynowy, waga najazdowa, plac manewrowo – składowy, ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi, oświetlenie, nasadzenia zieleni izolacyjnej, tablice informacyjno – edukacyjne. Teren obiektu jest całodobowo monitorowany.

Gmina Jedwabno chce zmotywować lokalną społeczność do korzystania z PSZOKu – zbierania odpadów komunalnych i oddawania ich do recyklingu.  Postawione zostały kontenery do segregacji odpadów.

Utworzono „Punkt Rzeczy Używanych”, w którym mieszkańcy mogą za darmo zostawić sprawny i niepotrzebny już sprzęt AGD, RTV, meble itp. Natomiast ten, kto będzie potrzebował takiego sprzętu, będzie mógł go stamtąd zabrać.

Projekt ma na celu dostosowanie poziomu selektywnej zbiórki odpadów i gospodarowania nimi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu poprawi się jakość recyklingu i odzysku, a ilość szkodliwych odpadów będzie sukcesywnie malała.

Na oficjalne otwarcie punktu przybyli:

Wicemarszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Olsztynie Mariusz Rychcik, Burmistrz Miasta Pasym Cezary Łachmański, Wykonawca obiektu firma „Budmar” Mariusz Budny, Biuro Projektów Inżynierskich w osobach Adam Wardęcki i Kamil Kiryjewski, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Jedwabnie Roman Lompa, Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno Elżbieta Brzóska wraz z Radnymi Gminy Jedwabno, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jedwabnie Robert Barański oraz pracownicy urzędu.

Wszystkim osobom będącym na otwarciu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych W Jedwabnie zostały wręczone sadzonki drzewek (sosna, buk, dąb, świerk).Unijne środki po raz kolejny umożliwiły realizację jakże ważnego dla mieszkańców zadania.

Wartość zadania:  2.144.584,25 zł brutto

Dofinansowanie: 1.450.352,62 zł