Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania.

Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

Arkusz do obliczania dodatku

wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi

Instruktaż jak wypełnić wniosek (podmioty wrażliwe)