Projekt ,, Wszystko w naszych rękach”’ współrealizowany jest z fundacja ,,Patrzymy w przyszłość” celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych.