Wójt Gminy Jedwabno informuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Jedwabno, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie i transport odpadów komunalnych, m.in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w okresie od I stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.