Zapraszamy na cykl zajęć pn. „Relacje z lasem”. To kolejna inicjatywa  FABRYKI KULTURY. Warsztaty odbędą się w miejscowościach: Rekownica, Lipniki i Witówko.

Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom wsi w gminie Jedwabno pozazarobkowych korzyści jakie daje sąsiedztwo lasu, oraz zrozumienie sposobu funkcjonowania lasu i jego znaczenia dla ludzi, zarówno w obszarze przyrodniczym jak też kulturowym i zdrowotnym.
Poprzez udział w zajęciach wzrośnie zainteresowanie światem przyrody oraz wiedza o odpowiedzialnym wykorzystaniu pospolicie występujących roślin i innych darów natury. Wspólne wykonywanie zadań przyniesie zacieśnienie relacji społecznych i będzie sprzyjało międzypokoleniowej wymianie doświadczeń. Uczestnicy odczują też korzystny wpływ aktywności na świeżym powietrzu na zdrowie i samopoczucie, a warsztaty rękodzielnicze zaspokoją ich potrzeby twórcze

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022.

Więcej informacji na poniższym plakacie.