Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbędą się 23 września 2012 r. w Muzeum Budownictwa
Ludowego w Olsztynku. Jednym z elementów święta plonów jest Wojewódzki Konkurs na
Najładniejszy Wieniec Dożynkowy, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23 września w czasie uroczystości dożynkowych.

24 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Regulamin Konkursu.

1. Wieniec oraz grupę wieńcową (maksymalnie 10 osób) zgłasza gmina. Formularz zgłoszeniowy
zawiera dane członków grupy wieńcowej, a także numery kont bankowych, na które po
rozstrzygnięciu Konkursu zostaną przekazane ewentualne nagrody i wyróżnienia pieniężne.
2. Wieńce powinny być wykonane z elementów naturalnych. Będą one oceniane pod względem
walorów estetycznych. Premiowana będzie atrakcyjna forma prezentacji wieńca przez grupę
(ośpiewanie, występ w strojach regionalnych).
3. Dodatkowo wybrane i nagrodzone zostaną: wieniec o najbardziej tradycyjnych cechach i
wieniec najbardziej oryginalny.

Osoby zainteresowane udziałem w Konkursie proszone są o złożenie formularza zgłoszeniowego do
dnia 14.09.2012 r. na adres:

Urząd Gminy
ul. Warmińska 2
12-122 Jedwabno

 

Do pobrania:
Regulamin Wojewódzkiego Konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy w 2012 roku
Formularz zgłoszeniowy