Raport z diagnozy zasobów i potencjałów Gminy Jedwabno powstał w ramach pierwszego etapu projektu pn. FABRYKA KULTURY, realizowanego w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

RAPORT Z DIAGNOZY.PDF

Mamy nadzieję, że z tego dokumentu będą korzystać lokalne instytucje, organizacje pozarządowe, animatorzy i aktywni mieszkańcy Gminy Jedwabno przy tworzeniu swojej oferty kulturalnej.

Diagnoza została przeprowadzona i opracowana przez badaczy lokalnych zasobów: Piotra Pniewskiego i Monikę Hausman-Pniewską. We wszystkich spotkaniach diagnostycznych uczestniczyli pracownicy i kierownictwo Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie – Adam Cudak, Milena Krajza, Dominika Wyszyńska, Patrycja Grabowska.