Informacja Wójta

Informacja o wyrobach zawierających azbest.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Oświadczenie: prawo do nieruchomości.

Wniosek o przyznanie dofinansowania.

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych.