ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1 EDYCJA

 

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, który ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Gmina Jedwabno w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – numer edycji programu 1/2021 złożyła trzy wnioski na zadania inwestycyjne. Jednym z nich jest m.in. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno”.

12 maja 2022 r. w Urzędzie Gminy w Jedwabnie miało miejsce uroczyste podpisanie umowy z Wykonawcą zadania Zakładem Budownictwa Ogólnego INSTAL s.c., M. Garbacz, M. Garbacz-Milewska z siedzibą w Działdowie, na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej miejscowości Jedwabno, gmina Jedwabno”.

Powyższą umowę realizacyjną w imieniu Gminy Jedwabno podpisali Wójt Gminy Jedwabno – Sławomir Ambroziak oraz Skarbnik Gminy Jedwabno – Wioletta Gil. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji to wrzesień  2022 roku.

Wartość umowy –  921.500,48 zł

Kwota dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych – 580.321,45 zł

Wkład własny z budżetu Gminy Jedwabno – 341.179,03 zł