12 maja 2022 r. w Warchałach miało miejsce uroczyste otwarcie długo wyczekiwanej inwestycji dotyczącej odcinka drogi powiatowej biegnącej od drogi krajowej nr 58 do końca miejscowości Warchały w kierunku Witowa. W ramach ww. inwestycji rozbudowano blisko kilometrowy odcinek o szerokości 6m, wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, oświetlenia, poboczy i zjazdów indywidualnych. Wartość inwestycji wyniosła 3 miliony złotych, z czego 65% zostało pokryte z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostałą część kosztów sfinansowały po połowie Gmina Jedwabno i Powiat Szczycieński.

W otwarciu uczestniczyli m.in. Jarosław Babalski – przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Sławomir Ambroziak – Wójt Gminy Jedwabno, Henryk Żuchowski – Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Rafał Wilczek – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie,  Elżbieta Katarzyna Koperska – Zastępca Wójta Gminy Jedwabno,  Jolanta Drężek – Radna Rady Powiatu Szczycieńskiego oraz Sekretarz Gminy Jedwabno,  Elżbieta Brzóska – Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno, Sylwester Janowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jedwabno, Wioletta Gil – Skarbnik Gminy Jedwabno, Mariusz Kulas – Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska, Marta Matras – Sołtys Sołectwa Warchały oraz przybyli mieszkańcy.

Wstęgę przecięli: Jarosław Babalski – przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, Jarosław Matłach – Starosta Powiatu Szczycieńskiego, Sławomir Ambroziak – Wójt Gminy Jedwabno, Marta Matras – Sołtys Sołectwa Warchały.

Warchały to miejscowość atrakcyjna turystycznie, do której co roku chętnie zjeżdżają się tłumy turystów. Dzięki tej inwestycji z całą pewnością poprawi się bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Miejmy nadzieję, że ten świeżo otwarty odcinek przyczyni się do zwiększenia ruchu turystycznego jeszcze bardziej i w nadchodzącym sezonie letnim stanie się chlubą Gminy Jedwabno.