Szanowni Państwo zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach na terenie Gminy Jedwabno w 2021 roku. Wypełnioną ankietę prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy w Jedwabnie ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno do dnia 31.01.2022 r.

Ankieta bioodpady