Mieszkańcy  Gminy  Jedwabno  w  Powiecie  Szczycieńskim,  z  okazji  Świąt  Bożego  Narodzenia,   składają  serdeczne  życzenia  zdrowia ,  patriotycznej  odwagi  i  wytrwałości  w  pełnieniu  służby, wszystkim żołnierzom  służb  mundurowych  strzegących  Polskich  Granic.

 „ Niech  Święta  Bożego  Narodzenia  upłyną  Wam  w  spokoju  i  radości  w  pełnieniu  służby

   a w  Nowym  Roku  marzenia  niech  zmienią  się  w  rzeczywistość  i  spełnią  Państwa  oczekiwania”.

 

Do  wielu  kartek  z  życzeniami  mieszkańcy  dołączyli  wykonane  własnoręcznie  stroiki  świąteczne,  ozdoby  choinkowe  i  małą  podświetlaną  szyszkową  choinkę. Przekazanie życzeń  i  podarunków świątecznych na granicę  polsko – białoruską,  było możliwe  dzięki  pomocy  Pani  mjr  Magdaleny  Kościńskiej  z   16 Pomorskiej  Dywizji  Zmechanizowanej  w Olsztynie.

Za  udział  w  tej  przedświątecznej  akcji, serdeczne  podziękowania od  Pani  Elżbiety  Pałasz , Sołtys  Sołectwa  Jedwabno, otrzymują :

 1. Społeczność  Zespołu  Szkół  w  Jedwabnie
 2. Przedszkole w  Jedwabnie
 3. Urząd Gminy  Jedwabno
 4. Środowiskowy Dom  Samopomocy w  Jedwabnie
 5. Państwo Teresa i Stanisław  PAKOS
 6. Sołtys Marta  Matras
 7. Sołtys Edyta  Szymańska
 8. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci
 9. Gminny Ośrodek  Kultury  w  Jedwabnie
 10. Pracownicy Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Wamed” w Jedwabnie
 11. MOTOSERWIS SIENKIEWICZ  Jedwabno
 12. Alicja  Brzozowska  – Kwiaciarnia  w  Jedwabnie
 13. Sołectwo  Jedwabno
 14. Pani  mjr  Magdalena Kościńska 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie.

Ponadto, podziękowania  otrzymują   Państwo  Barbara  i  Adam  Ćwiklińscy  z  Jedwabna , za ofiarowanie  drzewka choinkowego na  rzecz  Sołectwa  Jedwabno,  które  oświetla  elewację Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.

 

tekst i zdjęcia: Sołtys Sołectwa Jedwabno Pani Elżbieta Pałasz