Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie informuje, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał decyzję o czasowym zawieszeniu działalności środowiskowych domów samopomocy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w terminie od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Pozostający w tym okresie w domach Uczestnicy ŚDS oraz ich rodziny w razie potrzeby mogą kontaktować się telefonicznie z kierownikiem placówki pod numerem: 513 580 601 bądź mailowo: [email protected]