W Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie uruchamiamy Klub Młodego Przedsiębiorcy . Spotkania klubu mają na celu m.in. rozwijanie i pogłębianie wiedzy na temat szeroko pojętej przedsiębiorczości i ekonomii oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, a także organizację wycieczek tematycznych wzbogacających wiedzę ekonomiczną (np. zwiedzanie zakładów produkcyjnych, spotkania z przedsiębiorcami). Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu. Wiek 12+.  Zapisy przyjmujemy pod nr telefonu 89 621 30 42. Zapraszamy!