Na przełomie maja i czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie realizował projekt pn. „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim”. Celem projektu było podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników GOK poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych, oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, a także wyposażenie placówki GOK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów, który właśnie otrzymaliśmy. Jest to 6 laptopów, które posłużą nam do dalszej organizacji warsztatów komputerowych. W szkoleniach udział wzięło 12 uczestników.