W sobotę 4 września 2021 r. mieszkańcy Rekownicy wzięli udział w corocznym sprzątaniu lokalnego cmentarza. Stawiło się 19 osób, zarówno mieszkańcy stali jak i czasowi, przebywający tutaj na wypoczynku. Pozbierano opadłe gałęzie, zgrabiono liście, wycięto zbędną roślinność. Integralną częścią projektu jest impreza tzw. Kartoflak oraz planowana w drugiej połowie października wycieczka mieszkańców do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Sprzątanie wsi i wyjazd zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica dzięki wsparciu finansowemu w ramach konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Jedwabno na rok 2021. Działania w ramach projektu „Rekownica z historią w tle”.