„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej jest lekturą jubileuszową – w tym roku celebrujemy dziesiątą odsłonę Narodowego Czytania.
Nasza biblioteka ponownie włączyła się w akcję promując rodzimą literaturę, tym razem przy udziale niezwykłych aktorów – podopiecznych i pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie. Serdeczne podziękowania kierujemy do Kierownik ŚDS Pani Wiolety Wojciechowskiej, terapeutów oraz podopiecznych. Dziękujemy za zaangażowanie, przepiękną interpretację tekstu, a także profesjonalną grę aktorską. Gratulujemy zdolności aktorskich!
I oczywiście dziękujemy za udział w NC 2021: Wójtowi Gminy Jedwabno Sławomirowi Ambroziakowi, Zastępcy Wójta Elżbiecie Koperskiej i Przewodniczącej Rady Gminy Elżbiecie Brzósce, a także naszym bibliotecznym gościom z którymi czytaliśmy w mniejszym gronie.