Wakacje czas zacząć! W Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego przedszkolaków oraz III klas Gimnazjum. Zarówno przed starszakami z przedszkola jak i młodzieżą
z III klas Gimnazjum postawione są nowe wyzwania. Przedszkolaki od września ruszają do I klasy Szkoły Podstawowej, natomiast absolwenci Zespołu Szkół do szkół średnich.

Podczas uroczystości zakończenia roku przedszkolaki pod okiem opiekunów grup zaprezentowały przygotowane wcześniej przedstawienia.  Następnie Krzysztof Otulakowski Wójt Gminy Jedwabno podziękował Pani Dyrektor Przedszkola Anecie Sławińskiej oraz  pracownikom Przedszkola za ogromne serce wkładane w wykonywaną prace.

Nie mniej emocji było podczas pożegnania III klas Gimnazjum. Absolwenci  na scenie w GOK-u wystawili efekty swojej pracy, czyli przedstawienia przygotowane podczas projektów edukacyjnych. Następnie Mariusz Dobrzyński Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie wręczył młodzieży dyplomy za szczególne osiągnięcia oraz świadectwa ukończenia szkoły. Wśród zaproszonych gości w uroczystości uczestniczyli Krzysztof Otulakowski Wójt Gminy Jedwabno, Jolanta Drężek Sekretarz Gminy Jedwabno oraz Maria Sienkiewicz Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno. Następnie zasłużonym absolwentom Wójt Gminy wręczył specjalne nagrody za działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

 

Przedszkole:

 

III Klasy Gimnazjum