W piątek 20 sierpnia członek zarządu województwa Sylw ia Jaskulska i wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak podpisali umowę na dofinansowanie ze środków PROW budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z Dzierzek do Witówka. Koszt inwestycji szacowany jest na 2,2 mln zł, z czego połowę stanowić mają środki unijne. Uroczyste złożenie podpisów miało miejsce na placu wiejskim w Witówku w obecności jego mieszkańców na czele z sołtys Sylwią Salamońską oraz przedstawicieli Rady Gminy: przewodniczącej Elżbiety Brzóski i wiceprzewodniczącego Sylwestra Janowskiego