RADA RODZICÓW

Zespołu Szkół w Jedwabnie

Składa Serdeczne Podziękowanie za okazaną pomoc dla dzieci i młodzieży naszych szkół :

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

 DLA

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jedwabno

*

Wojskowe Koło Łowieckie JENOT

Jedwabno

 *

STAN- BUD Ryszard Gnoza

Jedwabno

 *

Mazurskie Grzybki

Jedwabno

 *

Apteka w Jedwabnie

mgr farm. Anna Perzanowska

*

Usługi Leśne ? Henryk Bogucki

Jedwabno

 *

Quercus Spółka z.o.o

Jedwabno

 *

Zakład Usług Leśnych – Bogdan Dąbrowski

Piduń

 *

Zakład Produkcyjno- Handlowo ? Usługowy FALCO

Jedwabno

 *

Zakład Usług Leśnych ? Marek Witkowski

Piasutno