W dniu 31 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyło się uroczyste zebranie Klubu Honorowych Krwiodawców PCK działającego przy Towarzystwie Przyjaciół Jedwabna. Podczas zebrania zostały wręczone odznaczenia.
Odznaczeniem HONOROWY DAWCA KRWI, ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU  zostali odznaczeni:  Adrian Dymkowski, Marek Krzykowski i Andrzej Śledzik. Odznaczenie to może otrzymać krwiodawca po oddaniu co najmniej 20 litrów krwi pełnej.
Odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” zostało wyróżnionych 13 krwiodawców.
Odznakę  I Stopnia, która przysługuje po oddaniu 18 litrów otrzymali : Grzegorz Malinowski, Sebastian Stolarczyk, Adrian Słomkowski i Damian Słomkowski.
Odznakę II Stopnia, która przysługuje po oddaniu 12 litrów otrzymali:  Elżbieta Katarzyna Koperska, Tomasz Kacprzycki, Jerzy Robaczek i Zbigniew Stolarczyk.
Odznakę III Stopnia, która przysługuje po oddaniu 6 litrów otrzymali: Mirosław Bazydło, Maciej Krychta, Dariusz Piórkowski i Kazimierz Żórkowski.
Odznaczenia wręczył osobiście Prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego   Polskiego Czerwonego Krzyża – Pan Zbigniew Zawadzki w asyście Wójta Gminy Jedwabno, Pana Sławomira Ambroziaka.
Serdecznie gratulujemy odznaczonym.  Dziękujemy  Wam za wielkie serce i zrozumienie, jak wielką sprawą jest ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.
Dziękujemy też wszystkim naszym  krwiodawcom, weteranom i początkującym, za to, że chcecie pomagać innym, bo tylko dobrzy ludzie czują taką potrzebę. Zachęcam wszystkich w wieku od 18 do 65 lat, którym oczywiście zdrowie pozwala, do podzielenia się tym co mamy najcenniejsze z innymi osobami potrzebującymi.
Spotykajmy się przy igiełce, ona nie boli.
Dziękuję Paniom z GOK-u za pomoc przy organizacji zebrania.
Tekst: Włodzimierz Budny Prezes Zarządu HDK PCK przy Towarzystwie Przyjaciół Jedwabna.
Zdjęcia: Gok Jedwabno