Na okres od 5 do 15 lipca 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury zagospodarował czas dla dzieci z Jedwabna i innych sołectw z terenu Gminy Jedwabno.  W ofercie znalazły się zróżnicowane zajęcia takie jak: „owocowy piknik z bańką mydlaną”, „malowanie na śniadanie” – jako forma działań sensoryczno – plastyczna czy „wodne szaleństwo balonowe”. Największą atrakcją był przyjazd znanych z bajki „Psi Patrol”  głównych jej bohaterów Chasea i Marshalla, którzy zaprezentowali bardzo pouczający teatrzyk na temat nadużywania telefonów komórkowych oraz zachęcili do wspólnych zabaw ruchowych.  Zajęcia odbywały się w Parku w Jedwabnie oraz na placach wiejskich wybranych sołectw. Przygotowany program cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdza obecność licznej grupy uczestników.