L.p. FIRMA SIEDZIBA, ADRES TELEFON
1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. ul. 1 Maja 63, 12-122 Jedwabno 531-779-221
2. „REMONDIS” Olsztyn”                             Sp. z o.o. S.K.A. ul. Partyzantów 3

10-522 Olsztyn

(089) 544 98 44

(089) 544 98 14

3. MPK Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 5

07-401 Ostrołęka

(029) 769 18 01

745 61 40

769 13 93

745 19 72

wew. 19

4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ  w Wielbarku Sp. z o.o. w organizacji ul. Polna 6

12-160 Wielbark

(089) 621 81 19
5. PPHU „CZYŚCIOCH”

Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20

16-691 Białystok

(085) 622 98 00
6. KOMA Sp. Z o.o Sp. K. ul. Sikorskiego 19 c

19-300 Ełk

(087) 610 55 27
7. KOMA Sp. Z o.o ul. Towarowa 20 A, 10-417 Olsztyn tel./fax: (89) 526 26 26
tel. kom.: 508 508 873
7. BŁYSK – Bis ul. A. Krajowej 1

06-200 Maków Mazowiecki

(029) 71 72 234

kom. 506 140 008

 

  •  Informujemy, że podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jedwabno niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie oraz przekazuje ww. odpady do  Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, telefon: 89 555 20 10.

  • Informujemy, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie zbiera zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 poz. 1893)

  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony samochodowe według limitów wprowadzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie, odbierane są od mieszkańców razem ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych (wystawka), według harmonogramu wywozu odpadów, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu telefonicznie z firmą odbierającą.

 

LISTA PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU