W dniu 28 marca 2021 roku Pan Józef Januszkiewicz skończył 101 lat. Pan Sławomir Ambroziak – Wójt  Gminy, w imieniu władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców Gminy Jedwabno złożył serdeczne gratulacje oraz z serca płynące życzenia. Spotkanie odbyło się w warunkach odmiennych niż zwykle, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 Szanowny Panie Józefie życzymy zdrowia, wytrwałości i siły do pokonywania wszelkich trudów życia, Błogosławieństwa Bożego na kolejne lata oraz samych radosnych dni spędzonych w gronie życzliwych, troskliwych, najbliższych sercu osób. Życzymy, aby radość z każdej chwili życia towarzyszyła jak najdłużej.