UWAGA !!! MIESZKAŃCY GMINY JEDWABNO

Osoby, które do tej pory nie otrzymały medycznych maseczek jednorazowych mogą zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie od dnia 26.03.2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00

Zwracamy się z prośbą aby po odbiór maseczek nie przychodziły całe rodziny ale jedna osoba z jednego gospodarstwa przy zachowaniu reżimu sanitarnego (maseczka, rękawiczki).

Osoby przebywające w izolacji lub na kwarantannie otrzymają maseczki w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie.

Informacji i odpowiedzi na pytania udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie pod nr telefonu 89 621 36 31 lub 89 679 54 59.