UWAGA!!! MIESZKAŃCY GMINY JEDWABNO

Zgodnie z zapowiedziami medialnymi, Mieszkańcy Gminy Jedwabno otrzymają bezpłatne maseczki.
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego przekazała Gminie Jedwabno medyczne maseczki jednorazowe.
Maseczki będziemy wydawać Mieszkańcom za pośrednictwem Sołtysów Sołectw Gminy Jedwabno.
Maseczki będą wydawane mieszkańcom po 4 sztuki na osobę stale zamieszkującą w gminie Jedwabno.
Termin dostarczenia maseczek do Sołtysów odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r.
Wydawanie maseczek nastąpi od dnia 11.03.2021 r. do dnia 25.03.2021r. lub do wcześniejszego wyczerpania zapasów.
Maseczki można odebrać osobiście w punktach wydawania lub u Sołtysów Sołectw Gminy Jedwabno.

Mieszkańcy Sołectwa Dłużek maseczki odbierają w wyznaczonych poniżej punktach.

 
PUNKTY WYDAWANIA MASECZEK:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jedwabnie tel. 89 621 36 31 lub 89 679 54 59 w godzinach  10:00 – 13:00 w dni robocze

Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie tel. 89 621 30 42 w godzinach 8:00-13:00 w dni robocze.

!! Zwracamy się z prośbą aby po odbiór masek nie przychodziły całe rodziny ale jedna osoba z jednego gospodarstwa domowego przy zachowaniu reżimu sanitarnego (maseczka, rękawiczki).


!!Osoby przebywające w izolacji lub na kwarantannie otrzymają maseczki w innym terminie po uzgodnieniu ze swoim Sołtysem.

!! Informacji i odpowiedzi na pytania udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie pod nr telefonu 89 621 36 31  i  89 679 54 59