Rusza akcja sterylizacji lub kastracji psów właścicielskich poprzez  50 % dofinansowania przez Gminę Jedwabno w celu ograniczenia bezdomności zwierząt !!!

Warunki skorzystania z programu:

 1. Dofinansowanie przysługuje mieszkańcom Gminy Jedwabno w odniesieniu do zwierząt będących pod ich opieką, którzy dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie.

 1. Złożenie wniosku dotyczącego kastracji/sterylizacji psa.

 2. 50 % kosztów zabiegu zostanie pokryte przez Gminę Jedwabno a 50 % kosztów zabiegu zostanie pokryte przez właściciela zwierzęcia jako wpłata bezpośrednia dokonana

  u lekarza weterynarii;

 3.  Zabiegi będą wykonywane wyłącznie na podstawie umowy zawartej przez Gminę Jedwabno z Lecznicą Zwierząt ul. Olsztyńska 16A, 12-122 Jedwabno.   

 4. Dofinansowanie przez Gminę Jedwabno wykonywanych zabiegów prowadzone będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

WAŻNE!

 1. Podczas zabiegu, suka nie może  być w trakcie cieczki.

 2. Od ostatniego szczepienia muszą upłynąć przynajmniej 2 tygodnie.

 3. Minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę  do picia.

 4. Należy we własnym zakresie zapewnić zwierzęciu kaftanik pooperacyjny lub kołnierz.

 5. Należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.

 6. Dodatkowe badania, zabiegi lub inne usługi weterynaryjne, nie są objęte dofinansowaniem.

W celu skorzystania z dofinansowania należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Jedwabno, Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska telefon 89 621 30 45 wew. 20

L.p. Rodzaj wykonanej usługi Cena jednostkowa brutto [zł]
1. Sterylizacja Suki do 10 kg 250,00
2. Sterylizacja Suki od 10 kg do 20 kg 275,00
3. Sterylizacja Suki od 20 kg do 30 kg 300,00
4. Sterylizacja Suki od 30 kg do 40 kg 350,00
5. Sterylizacja Suki powyżej 40 kg 400,00
6. Kastracja Psa do 10 kg 150,00
7. Kastracja Psa od 10 kg do 20 kg 175,00
8. Kastracja Psa od 20 kg do 30 kg 200,00
9. Kastracja Psa od 30 kg do 40 kg 225,00
10. Kastracja Psa powyżej 40 kg 250,00
       

Dofinansowanie realizowane jest w ramach „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedwabno.

Wniosek o dofinansowanie sterylizacji lub kastracji psa