Szanowni Państwo, 

W związku z występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Wójt Gminy Jedwabno przypomina o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania sopli spoczywającym na właścicielu lub zarządcy nieruchomości, wynikającym z art. 61 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

Ponieważ jest to obowiązek wynikający z bezwzględnie obowiązującego przepisu ustawy, w przypadku ewentualnego niedopełnienia obowiązku odśnieżania dachu i stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego nieprawidłowości w tym zakresie, właściciel lub zarządca może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności.