W sobotę 30 stycznia 2021 r. dotarł do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnie długo oczekiwany nowy samochód ratowniczo – gaśniczy zbudowany na podwoziu MAN TGM 18.320 4×4 BB przez Firmę MOTOTRUCK Sp. z o.o. z Kielc. Dwu i pół miesięczne opóźnienie w dostawie pojazdu  spowodowane było pandemią COVID19 – podwozia MAN produkowane są w Czechach, które były objęte niemal całkowitym lockdownem. Opóźnienia w produkcji z powodu zachorowań pracowników miała też fabryka w Kielcach, realizująca nasze zamówienie.

Całkowity koszt pojazdu wyniósł 872.070,00 zł. Zakup tego pojazdu był możliwy dzięki dotacjom otrzymanym od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Gminie Jedwabno. OSP Jedwabno otrzymała na ten cel w ramach realizacji zadania publicznego pod tytułem ”Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” kwotę – 380.000 zł oraz ze środków finansowych pochodzących z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywanych przez zakłady ubezpieczeń – kwotę 180.000 zł, co daje w sumie 560.000 zł. Pozostała kwota w wysokości 312.070 zł została pokryta z budżetu Gminy Jedwabno.

Zakupiony pojazd wyposażony jest w napęd 4×4, silnik o mocy  320 KM, zbiornik wody o pojemności 4600 l, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 460 l, autopompę o wydajności 3000 l/min, działko wodno – pianowe, linię szybkiego natarcia o długości 60 m, maszt oświetleniowy zasilany z instalacji pojazdu, wyciągarkę linową o uciągu 16T. Kabina w układzie 1+1+4, mocowania aparatów powietrznych w przedziale załogi, siedem skrytek zamykanych żaluzjami, przeznaczonych na sprzęt ratowniczo – gaśniczy. W chwili obecnej na pojeździe montowany jest sprzęt pozyskany przez OSP Jedwabno w latach ubiegłych, a ze względu na brak miejsca w używanym dotychczas pojeździe ratowniczo – gaśniczym Mercedes – Benz Atego GBARt nie był zamontowany lub stosowany zamiennie z innym sprzętem w zależności od potrzeb ratowniczych. Są to m.in.: 10 metrowa drabina pożarnicza D10W, wentylator oddymiający Ramfan 165, motopompa szlamowa Honda WT30X, motopompa pływająca MAMUT o bardzo dużej wydajności 2400 l/min., pilarka do drewna, piła spalinowa do stali i betonu, zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską ortopedyczną i tlenoterapią, lekki akumulatorowy zestaw oświetleniowy PELI, trzy aparaty powietrzne FENZY oraz sprzęt burzący i pomocniczy jak łopaty, siekiery, widły, bosaki, nożyce do prętów oraz łomy.

Tekst i zdjęcia: Komendant Gminny ZOSP RP w Jedwabnie

Krzysztof Nikadon