Gmina Jedwabno otrzymała również dofinansowanie w wysokości 54.763,00 zł ze środków zewnętrznych na realizację grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

W ramach projektu zakupiono 14 szt. laptopów oraz 23 szt. tabletów dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Jedwabnie.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów z Gminy Jedwabno. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy, które zostały przekazane do Zespołu Szkół w Jedwabnie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Jedwabno. Następnie sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Efektem realizacji projektu jest umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i nauczycielom oraz aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów w swoich domach. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Projekt wspiera takie właśnie osoby.

Grant jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.