Kolejna inwestycja drogowa właśnie trwa!!! Mowa tu o pracach budowlanych nad asfaltem na drodze powiatowej Burdąg – Małszewo o długości prawie 3 kilometrów. Koszt inwestycji to 0,5 miliona złotych, z czego prawie 50% dofinansował Fundusz Dróg Samorządowych, a 220 000 złotych Gmina Jedwabno. Już wkrótce także mieszkańcy Małszewa będą mogli cieszyć się i korzystać ze swojej nowej nawierzchni. Inwestycja ta to efekt harmonijnej i zgodnej współpracy Gminy Jedwabno z Powiatem Szczycieńskim, gdzie począwszy od 2017 do 2020 roku zmodernizowana została cała droga powiatowa od Dzierzek, przez Nowy Dwór, Witowo, Brajniki, Burdąg do Małszewa o łącznej długości 12 kilometrów. Wzdłuż tej drogi mieszka 1 200 mieszkańców Gminy Jedwabno i dlatego też ma ona tak istotne znaczenie dla naszego gminnego systemu komunikacyjnego, stanowiąc również alternatywę dla drogi krajowej nr 58 Jedwabno – Szczytno. Łączna wartość robót wykonanych na tej drodze w latach 2017 – 2020 to 2,5 miliona złotych.

 

 

Prezentujemy Państwu wypowiedź Wójta Gminy Jedwabno Pana Sławomira Ambroziaka, który odnosi się do licznych pytań o tak szybki postęp w budowaniu kolnych dróg w Gminie Jedwabno:Do wszystkich dróg podchodzimy kompleksowo i nad każdą pracujemy, bo każda jest ważna: gminna, powiatowa, wojewódzka czy krajowa. Naszym celem jest poprawa każdej drogi: planujemy, projektujemy, piszemy pisma, współpracujemy z innymi instytucjami i właścicielami dróg, przejmujemy drogi i działki pod drogi od innych właścicieli – publicznych i prywatnych, składamy wnioski o dotacje i wreszcie wydajemy własne i pozyskane pieniądze. Dzisiejsze tempo budowy dróg w Gminie Jedwabno jest efektem tego, że to wszystko robimy na szeroką skalę w przypadku każdej drogi już od kilku lat, dokładnie od 2015 roku. Każda inwestycja musi być przygotowana i zaprojektowana oraz wymaga zapewnienia finansowania, a to wymaga czasu i pieniędzy. Każda zmodernizowana droga to oddzielna historia do opisania. Dobrym przykładem jest droga do Lipnik. Przejęta i złożona z działek gruntu od 2 właścicieli: Lasów Państwowych w drodze zamiany w marcu 2018 (odcinek do Lipnik) i ANR (odcinek w samych Lipnikach, w przypadku tej instytucji musieliśmy w 2017 roku aneksować pierwotny akt notarialny przejęcia z 1999 roku aby otrzymać z ANR dotację na budowę tej części drogi), budowana w dwóch etapach (2017 i 2020), oczywiście po zaprojektowaniu obydwu części, uzyskaniu wszystkich pozwoleń i dotacji. Łączna wartość środków wydanych na tę drogę to 2 mln złotych. Jednym słowem lata pracy i starań. Tak też staramy się o inne drogi – między innymi w Kocie, ulice w Jedwabnie i droga powiatowa do Małszewa. Zbieg okoliczności sprawił, że wszystkie one swój finał budowlany znalazły w 2020 roku. Ponadto zabiegaliśmy pismami o remonty dróg wojewódzkich (Piduń – Rekownica – Wesołowo, Jedwabno – Nowe Borowe) i krajówki (Jedwabno – Narty – Warchały – Dzierzki – Sawica)”.