Zakończona została inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej w miejscowości Lipniki. Prace polegały na demontażu płyt betonowych oraz położeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 1 km 200 m tj. do skrzyżowania z droga krajową nr 58. Zadanie dofinansowane zostało w wysokości 50% kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki” .  Całkowity koszt realizacji zadania 1 229 898,96 zł.

Skrzyżowanie drogi gminnej z drogą krajową oznakowane jest znakami pionowymi oraz poziomymi, a w najniżej położonym miejscu drogi jest odprowadzenie tzw. wód opadowych do studni rozsączającej. Dla mieszkańców Lipnik to bardzo ważna i przełomowa inwestycja, jak sami mówią na taką drogę czekali 40 lat. Poprawa warunków jazdy jest niesamowita, wiedzą o tym wszyscy Ci, którzy choć raz jechali do Lipnik po „betonkach”.