Masurian Project to organizacja, której celem są działania na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Ruszają właśnie z projektem, który powstał z myślą o poprawie jakości życia zwierząt przebywających w schroniskach.

Aby schronisko chroniło” to projekt mający na celu edukację osób bezpośrednio zajmujących się opieką nad zwierzętami. Jego celem jest także propagowanie wolontariatu, łagodzenie negatywnych skutków przebywania zwierząt w schronisku, zapobieganie i łagodzenie lęku oraz stresu. Będziemy mówić między innymi o metodach wzbogacania środowiska, komunikacji człowiek – pies/kot, roli aktywnych zajęć, psich sportach o aspektach prawnych wolontariatu i jego roli. Zapraszamy miłośników i opiekunów kotów i psów.” – tak wszystkich chętnych zapraszają organizatorzy projektu.